English (United Kingdom)

Program Savetovanja


Izveštaj sa XI savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs

PDF Štampa El. pošta
VELIKI SPONZOR 3000€

Velikom sponzoru pripada:

 • Oglasni prostor u sledećim štampanim materijalima Savetovanja:
  • 1 kolor strana u Programu Savetovanja (3000 kopija)
  • 1 kolor strana u Zborniku kratkih sadržaja referata (500 kopija)


 • Isticanje logotipa i zaštitnog znaka Velikog sponzora:
  • na vidnom mestu u plenarnoj sali na panou sponzora
  • u Programu savetovanja u posebnoj rubrici Veliki sponzori
  • u Zborniku kratkih sadržaja referata u posebnoj rubrici Veliki sponzori
  • u Izveštaju o radu Savetovanja u posebnoj rubrici Veliki sponzori
  • na USB-u u posebnoj rubrici Veliki sponzori


 • Pravo na multimedijalnu prezentaciju do 20 MB na USB-u Savetovanja (500 kopija)


 • Mogućnost da podeli učesnicima Savetovanja brošure, kataloge i druge propagandne materijale (do 2 materijala)


 • Opremljeni izložbeni prostor od 6 m2 u okviru prateće izložbe Savetovanja


 • Rezervisan termin prezentacije u trajanju od 45 minuta (prioritet u izboru termina imaju generalni i zlatni sponzor)


 • Zahvalnica koja se uručuje na Svečanom otvaranju Savetovanja


 • Dve pune kotizacije
 


Mobilna aplikacija QR kod

CIRED Srbija 
mobilna aplikacija


prijava_radova

© 2022 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.