English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs


Uvodna reč PDF Štampa El. pošta


CIRED Srbija, kao sledbenik JUKO CIRED-a u pripremi savetovanja stekao je značajno iskustvo zahvaljujući prethodnim skupovima od kojih su poslednjih pet bili regionalnog karaktera i od strane velikog broja učesnika ocenjeni kao najznačajniji skupovi i oblasti distribucije električne energije u regiji.

X Savetovanju prisustvovalo je 730 registrovanih učesnika. Broj komercijalnih učesnika ove godine dostigao je rekordni broj o čak 61 kompanije. Takođe, sa 147 učesnika iz inostranstva, savetovanje je još jednom potvrdilo svoj regionalni karakter. Od preko 140 prijavljenih radova, za prezentovanje na skupu prihvaćeno je 107 radova. Uvereni smo da će i 11. Savetovanje biti izuzetna prilika za susret naučnika, stručnjaka, poslovnih ljudi, direktora elektrodistributivnih kompanija,inženjera iz oblasti distribucije, proizvođača, korisnika i servisera energetske i druge opreme za distribuciju, profesora i istraživača, konsultanata i projektanata, menadžera i eksperata iz svih oblasti koje imaju udela u funkcionisanju distributivnih sistema. Prisustvo stručnjaka iz regiona na svim prethodnim savetovanjima, potvrđuje potrebu da se razmenom iskustava iz prakse i naučnih istraživanja u oblasti distribucije električne energije, što sveobuhvatnije razmotre problemi koji su karakteristični za ovaj naš region. Povezuju nas brojne sličnosti u stepenu razvoja tehnologije, reorganizacije i menadžmenta, kako u eksploataciji i upravljanju distributivnim mrežama, tako i procesima restrukturiranja, deregulacije i privatizacije.

Danas u jeku svetske ekonomske krize, neophodno je usredsrediti se na pripreme za prevazilaženje krize i planovima i projektima o delovanju nakon izlaska iz krize. Sigurno da su ovakve pripreme okrenute ka sagledavanju sopstvenih mogućnosti i saradnji sa proizvođačima opreme. Nakon izlaska iz krize, već i pri prvim znacima, sigurno je da će se potreba za energijom povećati. Da bi, pre svega, distributeri električne energije bili spremni za takve zahteve, neophodno je već sada početi pripreme.

Verujemo da ćete pravilno proceniti interes vaše kompanije da se na ovom Savetovanju predstavite na pravi i profesionalni način. U tom cilju predlažemo da iz bogate i raznovrsne ponude za poslovnu promociju kompanije izaberete onu koja će vas na najbolji način predstaviti vašim sadašnjim i budućim poslovnim partnerima.

Predsednik CIRED Srbija
dr Zoran Simendić

 

Marketing program


© 2024 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.