English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2020

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs

Okrugli stolovi PDF Štampa El. pošta

 

OKRUGLI STO: Elektrodistributivna delatnost (u Srbiji) - perspektive i izazovi u svetlu novih uslova i postojećih mogućnosti

Moderator: Andrija VUKAŠINOVIĆ (EPSD, Beograd), Srbija
Učesnici: TBA

Teme:

 • Predstavljanje najavljenih tendencija u regulativi(CEER - „The Future role of DSOs“,  EC - Winter Energy Package, EC - Clean Energy Package, ACER - „A bridge to 2025“, …)
 • Predstavljanje novih usluga koje ODS treba da pruža ili da podrži (Demand Response, Electro mobility, Energy Storage, Flexibiility services, …)
 • Upoznavanje sa softverskim / poslovnim „fenomenima“ tipa „Blockchain“ i „Smart Contract“ i mogućnostima njihove primene u poslovnim procesima ODS
 • Procena mogućnosti primene navedenog na tržište električne energije u Srbiji i analiza spremnosti ODS-a da se izbori sa dolazećim izazovima
 • Analiza mogućih scenarija za delovanje kako bi se uspešno uhvatili u koštac sa budućnošću koja je već stigla

OKRUGLI STO: Model javno-privatnog partnerstva u jačanju kapaciteta zaštite i spašavanja na kritičnoj infrastrukturi u elektroenergetskom sektoru u regionu

Moderatori: Edin GARAPLIJA, Institut za upravljanje rizicima INZA Beograd, Velimir STRUGAR, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Crna Gora

OKRUGLI STO: Energija i distribucija - očekivani koraci u razvoju i upravljanje distributivnom mrežom - IEEE power and energy society

Moderator:
Učesnici:

Teme:

 • Trendovi u kontroli mikrogrida
 • Hijerarhijska struktura kontrolnih sistema mikrogrida
 • Upravljanje energijom mikrogrida u Real-Time-u
 • Najnovija dostignuća u razvoju distributivnog sistema

OKRUGLI STO: Aktivnosti na izvođenju radova na distributivnom elektroenergetskom sistemu (DEES)

Moderator: mr Dušan Vukotić (ODS “EPS Distribucija” d.o.o. Beograd), Srbija
Učesnici: Dalibor Nikolić (ODS “EPS Distribucija” d.o.o. Beograd), Momčilo Šešlija (ODS “EPS Distribucija” d.o.o. Beograd), Srbija

Teme:

 • IMS procedure i uputstva iz funkcije “Upravljanja”
 • Prijava radova na elementima i objektima DEES
 • Koordinacija aktivnosti prilikom izvođenja radova na DEES
 • Prijava i izvođenje radova na EEO u vlasništvu KDS i unutrašnjim instalacijama objekta KDS
 • Izvođenje radova u blizini EEO u situacijama, kada EEO nije mesto rada

Usvojenim IMS procedurama i uputstvima od strane ODS određuju se način i postupci na osnovu kojih se izvršavaju aktivnosti na izvođenju radova na DEES. Bezbedonosni postupci koji se preduzimaju pre i tokom izvođenja rada uključuju mere kojima se smanjuju ili uklanjaju opasnosti koje proizlaze iz izvršenja posla na DEES, a izvršiocima i izvođačima koji su angažovani po više osnova, obavezuju da efikasno eliminišu eventualnu pojavu akcidenata tokom izvođenja radova. Poseban akcenat je dat na regulisanje ulaska u EEO, budući da za razne vrste poslova koji se izvode unutar EEO ili u njihovoj neposrednoj blizini, potrebno izdati odgovarajuće dokumente na osnovu koji će nadređeni dispečerski centri dati saglasnost na ulazak, kao i izdati odgovarajuće dokumente na osnovu koji će se pristupiti izvođenju radova na DEES.

 


Raspored poslovnih prezentacija i okruglih stolova

Utorak, 25.09.2018.

Sala Josip Pančić 1    15:00-15:45       Elektromontaža: Prezentacija kompanije
Sala Kopaonik 3         15:00-15:45       ABB: Prezentacija kompanije
Sala Josip Pančić 1    16:00-16:45       Schneider Electric: Prezentacija kompanije
Sala Kopaonik 3         16:00-16:45       Jugotrade: Prezentacija kompanije
Sala Josip Pančić 1    17:00-17:45       OKRUGLI STO
Sala Kopaonik 3         17:00-17:45       Elnos Group: Prezentacija kompanije
Sala Josip Pančić 1    18:00-18:45       Nexans / Marti Komerc: Prezentacija kompanije
Sala Kopaonik 3         18:00-18:45       General Electric: Prezentacija kompanije
Sala Josip Pančić 1     19:00-19:45       Siemens: Prezentacija kompanije

Sreda, 26.09.2018.

Sala Josip Pančić 1     15:00-15:45       Comel: Prezentacija kompanije
Sala Kopaonik 3          15:00-15:45       Omicron: Prezentacija kompanije
Sala Josip Pančić 1     16:00-16:45       Weidmueller: Prezentacija kompanije
Sala Kopaonik 3          16:00-16:45       Minel Trafo: Prezentacija kompanije
Sala Josip Pančić 1     17:00-17:45       OKRUGLI STO
Sala Kopaonik 3          17:00-17:45       Yokogawa: Prezentacija kompanije
Sala Kopaonik 3          18:00-18:45         MLS Exing / Kohler-Sdmo: Prikaz dizel agregata
Sala Josip Pančić 1     19:00                  OKRUGLI STO

Četvrtak, 27.09.2018.

Sala Kopaonik 3          16:00-16:45       EGE / Aries: Prezentacija kompanije
Sala Kopaonik 3          17:00-18:30       OKRUGLI STO

 

Mobilna aplikacija QR kod

CIRED Srbija 
mobilna aplikacija


prijava_radova

SPONSORI 12.savetovanja

Zlatni sponzori:
© 2020 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.