English (United Kingdom)
CIRED
Izvršni odbor PDF Štampa El. pošta

 

Izvršni odbor rukovodi radom nacionalnog komiteta CIRED Srbija između dve sednice Skupštine.

 

 

Predsednik:

dr Zoran SIMENDIĆ

ODS "EPS Distribucija" Beograd

Apatinski put bb
25000 Sombor
tel. **381 25 465 200
fax **381 25 429 399

Potpredsednik:

Goran RADOVANOVIĆ

JP EPS - Tehnički centar
11000 Beograd
Bulevar Vojvode Stepe 422
tel. +381 11 2473 392

 

Članovi Izvršnog odbora:

 

 

Radisav UROŠEVIĆ

ODS, EPS Distribucija

 

Zoran RAJOVIĆ

JP Elektroprivreda Srbije

 

dr Vladimir ŠILJKUT

JP Elektroprivreda Srbije
predsednik STK 1- Komponente mreža

 

Prof.dr Vladimir KATIĆ

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
predsednik STK 2 - Kvalitet električne energije i elektromagnetna kompatibilnost

 

mr Dušan VUKOTIĆ

ODS "EPS Distribucija" Beograd
predsednik STK3 - Upravljanje i zaštita - Distributivna proizvodnja i efikasno korišćenje energije

 

dr Željko POPOVIĆ

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
predsednik STK 4 - Distribuirana proizvodnja i efikasno korišćenje energije

 

dr Aleksandar JANJIĆ

Elektronski fakultet Niš
predsednik STK 5 - Planiranje distributivnih sistema

 

dr Nenad KATIĆ

Schneider Electric DMS NS doo Novi Sad
predsednik STK 6 - Tržište električne energije i regulacija

 

Prijava učešća/Kotizacija


prijava_radova

Generalni pokrovitelj savetovanja:

SPONZORI 13.savetovanja

Generalni sponzor:


Zlatni sponzori:


© 2022 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.