English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs


Prvo obaveštenje i poziv za pisanje referata PDF Štampa El. pošta

Prvo obaveštenje i poziv za pisanje rada

Pozivamo sve stručnjake iz oblasti elektrodistributivnih mreža da napišu referate iz ponuđenih oblasti.

Apstrakt treba dostaviti na srpskom i engleskom jeziku u sledećem formatu:
- Navesti naslov referata i abstrakt do 300 reči, bez komercijalnih (reklamnih) elemenata, uz navedene ključne reči
- Apstrakt ne sme da sadrži specijalne znakove, formule, tabele i slike ili fotografije

Autori referata (kontakt osobe) će biti obavešteni o prihvatanju referata najkasnije do 28. februara 2022. godine kada će dobiti i uputstvo za pisanje rada.


Konačna verzija referata se dostavlja obavezno na srpskom jeziku, a može i na engleskom jeziku. Kompletan tekst referata potrebno je dostaviti do
25. aprila 2022. godine.

Krajnji rok za uplatu kotizacije za autore je 15. avgust 2022. godine. Uplata kotizacije do naznačenog datuma obavezan je preduslov za uključivanje referata u program savetovanja, zbornik apstrakata i zbornik radova. Radovi koji nisu uključeni u program savetovanja ne mogu biti prezentovani na savetovanju.

 

Krajnji rok za prijavu referata i dostavu apstrakta je  do 18. februar 2022. godine.

 

Apstrakti i referati se dostavljaju isključivo putem web aplikacije:

Na gore datoj web stranici, autori se registruju i otvaraju svoj nalog preko kojeg vrše prijavu kako apstrakta, tako i koautora na radu.

 

NAPOMENA: Ukoliko ste u međuvremenu promenili email adresu, a imaliste ranije otvoren nalog na web aplikaciji radovi.cired.rs, nakon prijave sa starom email adresom, klikom na Vaše ime i prezime u desnom gornjem uglu, zatim klikom na [Promenite podatke] možete izvršiti izmenu Vaše email adrese, kao i drugih ličnih podataka.

 

 

Za sve dodatne informacije obratite se CIRED Srbija:

Sekretaru nacionalnog komiteta
CIRED Srbija:

Marija Erdeljan, EPS TC Novi Sad

21000 Novi Sad

Bul.Oslobođenja 100

Tel: +381-(0)21-4821-062

Mob: +381-(0)66-8044-094

e-mail: cired.serbia@eps.rs

web site: www.cired.rs

Tehničkom organizatoru Savetovanja:

BBN Congress Management

11000 Beograd

Deligradska 9/VI,

tel: +381(0)11 3629402, 3629405

fax: +381(0)11 2682318

e-mail: bbn@bbn.co.rs

web site: www.bbn.co.rs

 

Pokrovitelj:
CIRED Međunarodna konferencija za elektrodistribuciju

 

Marketing program


© 2024 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.