English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2020

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs

Izveštaj sa VII savetovanja PDF Štampa El. pošta

Izveštaj sa VII-og savetovanja o elektrodistributivnim mrežama CIRED koje je održano u Vrnjačkoj Banji od 26. 09. do 01. 10. 2010.

 

SEDMO SAVETOVANjE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE I CRNE GORE sa regionalnim učešćem koje se organizuje pod pokroviteljstvom CIRED- Međnarodne konferencije za elektrodistribuciju, održano je u Vrnjačkoj Banji od 26. 09. do 01. 10. 2010.

Savetovanje je bilo veoma dobro posećeno, tako da je prema prvim podacima savetovanju prisustvovalo preko 700 učesnika, kako sa referatima, izlagača na štandovima, tako i učesnika zainteresovanih za izlaganje prethodnih. Broj komercijalnih učesnika je stigao na 48 firmi koje su imale izložbeni prostor-štand. Takođe, savetovanje je opravbdalo naziv regionalno, jer je bilo 99 učesnika iz drugih zemalja. Najviše učesnika je bilo iz Bosne i Hercegovine - 47, potom iz Hrvatske – 14, iz Slovenije, Rumunije i Češke po 8 i tako dalje.

 

Prvog radnog dana 27. 09. 2010. je održan veoma zapažen i posećen predseminar o Pametnim ili Naprednim mrežama. Nakon izvršenih prezentacija i veoma sadržajne diskusije doneseni su sledeći zaključci:

  • Na evropskom nivou je definisana strategija, okviri i pravci razvoja SmartGrids rešenja, te je neophodno imajući u vidu naš tehnološki razvoj, započeti aktivnosti na prilagođenju donetih dokumenta našim uslovima;
  • Potrebno je napraviti sveobuhvatni okvir za definisanje strategije primene SmartGrids rešenja na nivou države;
  • Aktivno učestovati u telima i radnim grupama koje rade na donošenju predmetne regulative na evropskom nivou;
  • Intenzivno pratiti sva najnovija tehnološka rešenja u ovoj oblasti i prema njima postepeno prilagođavati našu postojeću tehničku regulativu;

 

Istog, prvog radnog dana je održana i skupština CIRED SRBIJA, na kojoj je doneta odluka o raspisivanju izbora 2011.godine i načinu sprovođenja izbora.

 

Rad savetovanja se odvijao u 6 stručnih komisija sa različitim brojem radova. Nakon rada po komisijama, doneti su zaključci i proglašeni najzapaženiji radovi:

 

STK 1 -  ELEKTRODISTRIBUTIVNA POSTROJENjA I VODOVI

STK 2 -  KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA 

STK 3 - EKSPLOATACIJA ELEKTRODISTRIBUTIVNIH  MREŽA

STK 4 – ZAŠTITA I UPRAVLjANjE ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

STK 5 - DEREGULACIJA, TRŽIŠTE I EFIKASNO KORIŠĆENjE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

STK 6 – PLANIRANjE I RAZVOJ DISTRIBUTIVNIH MREŽA

 

Tokom rada savetovanja održana su dva okrugla stola sa temama:

 

Mobilna aplikacija QR kod

CIRED Srbija 
mobilna aplikacija


prijava_radova

SPONSORI 12.savetovanja

Zlatni sponzori:
© 2020 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.