English (United Kingdom)
Kolokvijum 2023 PDF Štampa El. pošta

Stručni skup o

O PRIKLJUČENJU OBNOVLJIVIH IZVORA NA

NISKONAPONSKU I SREDNJE NAPONSKU MREŽU

Privredna komora Srbije, Beograd

Resavska 15, Sala 1, PRIZEMLJE

12. oktobar 2023.

 

Pozivamo Vas da učestvujete u jednodnevnom stručnom skupu "O priključenju obnovljivih izvora na nisko naponsku i srednje naponsku mrežu".


Nakon četiri uspešna i vrlo posećena stručna skupa 2013, 2015, 2017. i 2019. godine, Srpski nacionalni komitet CIRED u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizuje i peti, u četvrtak 12. oktobra 2023. godine u Beogradu, u prostorijama PКS u Resavskoj 15, Sala 1, prizemlje, sa početkom u 9 časova.

 

Evropska energetika se razvija u jedinstveno evropsko tržište električne energije sa sve većim učešćem obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji električne energije. Pred nama je radikalna transformacija energetike u procesu dekarbonizacije energetskog sektora, koja ne može uspeti bez digitalizacije i napredne energetske infrastrukture.

 

Priključenje obnovljivih izvora na niskom i srednjem naponu predstavlja vrlo efikasan način integracije ovih izvora u elektroenergetski sistem u celini. Na ovaj način se, između ostalog, postiže i da proizvodnja bude električno blizu potrošnje, čime se smanjuju gubici aktivne snage u prenosnom i distributivnom sistemu. Međutim, elektrodistributivne kompanije imaju izgrađenu distributivnu mrežu i ograničene raspoložive kapacitete (hosting capacity) za priključenje novih obnovljivih izvora. Zbog toga se raspoloživi kapacitet i njegovo povećanje moraju razmatrati u svim poslovnim procesima u distributivnom sistemu. To znači da se raspoloživi kapacitet mora razmatrati kako u planiranju razvoja distributivnih mreža (dugoročno planiranje), tako i u operativnom (kratkoročnom) planiranju rada distributivne mreže (npr. određivanju optimalne konfiguracije SN mreže). Na ovom skupu ćemo saznati kakva je situacija sa priključenjem obnovljivih izvora u Nemačkoj, koja su njihova iskustva i rešenja. Prikazaće se saznanja i iskustva o priključenju i integraciji obnovljivih izvora u Srbiji, problemima koji se javljaju i načinima na koji se rešavaju sa posebnim osvrtom na kvalitet električne energije u prisustvu obnovljivih izvora. Takođe, biće predstavljeni mogući pristupi za uvažavanje (unapređenje) raspoloživog kapaciteta u operativnom planiranju i planiranju razvoja distributivnih mreža.


Verujemo da će ovaj stručni skup odgovoriti na neka od mnogih pitanja, a neka nova možda otvoriti, i na taj način imati pozitivan uticaj na proces priključenja i integracije obnovljivih izvora u elktrodistibutivni sistem Srbije.


Na skupu će biti razmatrane sledeće teme:

  • EVOLVING THE SYSTEM TOWARDS RENEWABLES

  • RASPOLOŽIVI КAPACITETI (HOSTING CAPACITY) U POSLOVNIM PROCESIMA U ELEКTRODITRIBUTIVNOM SISTEMU

  • STUDIJA INTEGRACIJE КUPCA PROIZVOĐAČA U DISTRIBUTIVNI SISTEM SRBIJE (radni predlog)

  • PRAVNI ASPEКTI OD ZNAČAJA ZA PRIКLJUČENJE NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU ELEКTRIČNE ENERGIJE

  • КVALITET ELEКTRIČNE ENERGIJE NA MERNOM MESTU PRIКLJUČENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEКTRIČNE ENERGIJE

  • INFORMACIJE O PONOVNOM IZLASКU ČASOPISA ELEКTROPRIVREDA

Broj učesnika je ograničen, te Vas molimo da se prijavite blagovremeno, popunjavanjem Prijavnog lista.


Prednost prilikom prijavljivanja imaju pokrovitelji, sponzori, izlagači, donatori i ostali učesnici koji daju i koji su davali doprinos radu CIRED Srbija prethodnih godina.

Detaljan program stručnog skupa


Prijavni listZa akreditovanje popuniti prijavni list i kontaktirati:
BBN Congress Management doo, Deligradska 9, 11000 Beograd
Tel: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, Faks: +381 (0)11 / 3629406, Mob.tel: +381 (0)63 / 368594
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs, Web stranica: www.bbn.co.rs
 

Generalni pokrovitelj savetovanja:

SPONZORI 13.savetovanja

Generalni sponzor:


Zlatni sponzori:


© 2023 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.