English (United Kingdom)

Program Savetovanja

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs

Savetovanja
 • Vrnjačka Banja 2016   ( 15 Broj članaka )
 • Vrnjačka Banja 2014   ( 8 Broj članaka )
 • Vrnjačka Banja 2012   ( 27 Broj članaka )
 • Vrnjačka Banja 2010   ( 16 Broj članaka )
 • Vrnjačka Banja 2008   ( 11 Broj članaka )
 • Zlatibor 2006   ( 2 Broj članaka )
 • Marketing program   ( 15 Broj članaka )

  Predstavite Vašu firmu na najznačajnijem regionalnom skupu iz oblasti distribucije električne energije, VI Savetovanju o elektrodistributivnim mrežama sa regionalnim učešćem.  OGLAŠIVAČ

  Oglašavanje u Programu savetovanja:

  * 1 strana crno belog oglasa                     300 €*
  * ½ strane crno belog oglasa                    200 €*
  * ¼ strane crno belog oglasa                    100 €*

  Oglašavanje u Knjizi sadržaja referata:

  * 1 strana crno belog oglasa                     300 €*
  * ½ strane crno belog oglasa                    200 €*
  * ¼ strane crno belog oglasa                    100 €*

  Oglašavanje na CD-romu Savetovanja:

  * Do 20 MB                                             500 €*
  * Do 10 MB                                             200 €*

  PROMO PREDMETI

  Uplatom 200 €* stiče se pravo na deljenje brošura, kataloga ili nekog drugog materijala kojim će se firma predstaviti učesnicima Savetovanja.

  PANO PREZENTACIJE

  Grafička prezentacija firme u izložbenom prostoru na panou

  velicine 1 x 1 m       250 €*  IZLAGAČ NA IZLOŽBI

  Postaje se uplatom:

  * za štand tipa A (9m2) - 1.000 €*
  * za štand tipa B (6m2) - 700 €*

  Izlagač dobija:

  * Tipski štand određene kvadrature u okviru prateće izložbe Savetovanja, opremljen:
  o leđima-panoi, pultom, logotipom firme u originalu 1 x 0,30 m,
  o osnovnom rasvetom i priključkom za struju;
  * Jednu punu kotizaciju.

  Elementi za dodatno opremanje štanda:

  * Dodatna rasveta � 50 €*�
  * Dodatno ispisivanje i organizovanje teksta na panou 1 m2 � 50€* �
  * Svaki dodatni metar kvadratni � 100 €*  * Vrednost € (EUR) se utvrđuje prema srednjem kursu evra kod Narodne Banke Srbije na dan plaćanja

  Cene su date bez uracunatog PDV-a (18%).


  Ukoliko ste zainteresovani za detaljnije informacije, molimo Vas da popunite sledeći formular i naši predstavnici će Vas ubrzo kontaktirati.

  NAZIV KOMPANIJE
  IME I PREZIME KONTAKT OSOBE
  ADRESA
  BROJ TELEFONA
  FAX
  E-MAIL 

  BBN Congress Management
  Deligradska 9, 11000 Beograd
  Tel/faks: +381(0)11/ 2682318, 3629402, 3611524, 3629405
  Faks: +381(0)11/3629406
  E-mail: bbn@bbn.co.yu

 • Herceg Novi 2004   ( 2 Broj članaka )
 • Vrnjačka Banja 2002   ( 1 Članak )
 • Herceg Novi 2000   ( 1 Članak )
 • Zlatibor 1998   ( 1 Članak )
 • Kopaonik 2018   ( 16 Broj članaka )
 • Vrnjačka Banja 2021   ( 12 Broj članaka )
 • Autorski odeljak   ( 6 Broj članaka )

Mobilna aplikacija QR kod

CIRED Srbija 
mobilna aplikacija


Zlatni sponzori:
© 2021 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.