Skupština Štampa

 

Skupština je najviši organ i čine je svi članovi Nacionalnog komiteta CIRED Sbije iz elektrotehničkih organizacija, elekrotehničkih fakulteta i instituta, projektnih, proizvodnih i izvođačkih kompanija iz Srbije.

 

Predsednik:

dr Zoran SIMENDIĆ
ODS "EPS Distribucija" Beograd

Ogranak ED Sombor
Apatinski put bb 
25000 Sombor 
tel. **381 25 482 933 
fax **381 25 429 399Potpredsednik:


Goran RADOVANOVIĆ

JP EPS -Tehnički centar

11000 Beograd
Bulevar Vojvode Stepe 422

tel. +381 11 2473 392