Stručne komisije Štampa

Stručne komisije su stručna tela Nacionalnih komiteta CIRED Srbija i CIRED Crna Gora koje formira Izvršni odbor za svako savetovanje u skladu sa aktuelnom problematikom distributivnih mreža Srbije, Crne Gore i regiona, uvažavajući broj i sadržaje stručnih komisija meunarodne konferencije (CIRED). Za Sedmo savetovanje o elektrodistributivnim mrežama sa regionalnim učešćem, istaknute su sledeće preferencijalne teme po stručnim komisijama (STK):

STK -1: ELEKTRODISTRIBUTIVNA POSTROJENJA I VODOVI Predsednik komisije: Prof.dr DraganTasić, Elektronski fakultet Niš
 1. Izbor i primena novih tehničkih rešenja, tehnologija i opreme u elektrodistributivnim postrojenjima i vodovima
 2. Projektovanje elektrodistriburivnih postrojenja i vodova korišćenjem savremenih softverskih alata
 3. Uticaj elektrodistributivnih postrojenja i vodova na životnu sredinu
 4. Tehnička regulativa vezana za elektrodistributivna postrojenja i vodove


STK -2: KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA Predsednik komisije: Prof. dr Vladimir Katić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
  1. Tehnička regulativa o kvalitetu električne energije (standardizacija, tehnički propisi i postupci)
  2. Merenje i monitoring kvaliteta električne energije (dijagnostičke metode, oprema, postupci i sl.)
  3. Uticaj priključenja novih obnovljivih izvora i nelinearnih potrošača na kvalitet el. energije - viši harmonici, fliker, nesimetrija, prostiranje, uslovi priključivanja, metode eliminisanja
  4. Rad malih elektrana i drugih obnovljivih izvora električne energije i kvalitet električne energije
  5. Poremećaji koji direktno ugrožavaju rad potrošača - propadi napona, kratki prekidi i drugi poremećaji u napajanju potrošača – uzroci, prostiranje, imunitet, eliminisanje
  6. Prenaponi i zaštita od prenapona u distributivnim mrežama, elektromagnetna kompatibilnost
  7. Poremećaji u uzemljenju i kvalitet električne energije
  8. Uticaj prenapona na rad malih elektrana i drugih obnovljivih izvora električne energije   STK -3: EKSPLOATACIJA ELEKTRODISTRIBUTIVNIH MREŽA Predsednik komisije: Žarko Mićin, JP EPS Elektrovojvodina
    1. Preventivno održavanje, revitalizacija i mogućnosti efikasnijeg korišćenja EEO
    2. Iskustva u primeni nove opreme, informatičkih alata, sistema zaštite i određivanja mesta kvara
    3. Upravljanje mrežom u uslovima kvara
    4. Upravljanje održavanjem (programi za: planiranje, kontrolu troškova i angažovanja radnika, dokumenti za rad, rezultati ispitivanja i ocena stanja opreme)     STK -4: ZAŠTITA I UPRAVLJANJE ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA Predsednik komisije: mr Dušan Vukotić, PD „Elektrodistribucija Beograd“
      1. Strategije pri zameni SCADA sistema, rekonstrukciji relejne zaštite i uvođenju sistema za nadzor i upravljanje u transformatorskim stanicama
      2. Primena energetskih aplikacija u elektrodistributivnim preduzećima
      3. Automatizacija elektrodistributivnih mreža
      4. Sigurnosni aspekti pristupa informacijama i njihova razmena
      5. Komunikacioni standardi i standardi interoperabilnosti za potrebe IT integracija
      6. Primena komunikacionih sistema za potrebe zaštite i upravljanja
      7. Uticaj distribuirane proizvodnje na tradicionalne sisteme zaštite
      8. Aspekti pouzdanosti zaštite bazirane na standardu IEC 61850
      9. Komunikacione tehnike i protokoli za napredne mreže („smart grids“) i sisteme za daljinsko očitavanje potrošnje
      10. Međusobna zavisnost upravljanja elektrodistributivnim mrežama i komunikacione infrastrukture       STK -5: DEREGULACIJA, TRŽIŠTE I EFIKASNO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Predsednik komisije: dr Nenad Katić, Telvent DMS Novi Sad
        1. Iskustva deregulacije i restrukturiranja elektroprivrede u regionu
        2. Principi obračuna tarifa za distributivne usluge i principi tarifiranja za
        3. tarifne kupce
        4. Merni uređaji, poslovni informacioni sistemi, obračun i naplata električne energije i odnosi sa potrošačima
        5. Daljinsko očitavanje mernih uređaja, tehnička rešenja, komunikacioni zahtevi, iskustva
        6. Distribuirane elektrane – pristup mrežama, zaštita i upravljanje - iskustva, propisi i standardi
        7. Efikasno korišćenje električne energije i upravljanje opterećenjem

         STK -6: PLANIRANJE I RAZVOJ DISTRIBUTIVNIH MREŽA Predsednik komisije: dr Aleksandar Janjić
          1. Prognoza potrošnje i proizvodnje
           a. Metodologije za prostornu prognozu potrošnje
           b. Prognoza proizvodnje iz obnovljivih izvora
          2. Zahtevane karakteristike mreže, benchmarking
           a. Ekonomski i tehnički parametri
           b. Pouzdanost sistema i određivanje dozvoljenog nivoa
           c. Metode za ocenu performansi mreže
           d. Gubici električne energije
           e. Rezultati ocena mreža i benchmarking
          3. Strategije za investiranje
           a. Višekriterijumska optimizacija investiranja
           b. Analiza rizika kao ključnog elementa u planiranju
           c. Primena standarda za upravljanje osnovnim sredstvima
          4. Novi dizajn distributivnih mreža
           a. Aktivne i inteligentne mreže
           b. Novi dizajn mreža za najbolje iskorišćenje obnovljivih izvora
           c. Načini integracije distributivnih mreža sa ostalom infrastrukturom
           d. Novi dizajn prema kriterijumima rizika