Serbian (Latin)
For more information please contact the Technical Organizer:

BBN Congress Management
Deligradska 9
11000 Beograd
Tel. 3629402, 3629405
Fax +381 11 2682318

bbn@bbn.co.rs

 


Marketing program PDF Print E-mail
There are no translations available.

CIRED Srbija, kao sledbenik JUKO CIRED-a u pripremi savetovanja stekao je značajno iskustvo zahvaljujući prethodnim skupovima od kojih su poslednjih pet bili regionalnog karaktera i od strane velikog broja učesnika ocenjeni kao najznačajniji skupovi iz oblasti distribucije električne energije u regiji.

X Savetovanju prisustvovalo je 730 registrovanih učesnika. Broj komercijalnih učesnika ove godine dostigao je rekordni broj od čak 61 kompanije. Takođe, sa 147 učesnika iz inostranstva, savetovanje je još jednom potvrdilo svoj regionalni karakter. Od preko 140 prijavljenih radova, za prezentovanje na skupu prihvaćeno je 107 radova. Uvereni smo da će i 11. Savetovanje biti izuzetna prilika za susret naučnika, stručnjaka, poslovnih ljudi, direktora elektrodistributivnih kompanija, inženjera iz oblasti distribucije, proizvođača, korisnika i servisera energetske i druge opreme za distribuciju, profesora i istraživača, konsultanata i projektanata, menadžera i eksperata iz svih oblasti koje imaju udela u funkcionisanju distributivnih sistema. Prisustvo stručnjaka iz regiona na svim prethodnim savetovanjima, potvrđuje potrebu da se razmenom iskustava iz prakse i naučnih istraživanja u oblasti distribucije električne energije, što sveobuhvatnije razmotre problemi koji su karakteristični za ovaj naš region. Povezuju nas brojne sličnosti u stepenu razvoja tehnologije, reorganizacije i menadžmenta, kako u eksploataciji i upravljanju distributivnim mrežama, tako i procesima restrukturiranja, deregulacije i privatizacije.

Danas u jeku svetske ekonomske krize, neophodno je usredsrediti se na pripreme za prevazilaženje krize i planovima i projektima o delovanju nakon izlaska iz krize. Sigurno da su ovakve pripreme okrenute ka sagledavanju sopstvenih mogućnosti i saradnji sa proizvođačima opreme. Nakon izlaska iz krize, već i pri prvim znacima, sigurno je da će se potreba za energijom povećati. Da bi, pre svega, distributeri električne energije bili spremni za takve zahteve, neophodno je već sada početi pripreme.

Verujemo da ćete pravilno proceniti interes vaše kompanije da se na ovom Savetovanju predstavite na pravi i profesionalni način. U tom cilju predlažemo da iz bogate i raznovrsne ponude za poslovnu promociju kompanije izaberete onu koja će vas na najbolji način predstaviti vašim sadašnjim i budućim poslovnim partnerima.

 

Predsednik CIRED Srbija
dr Zoran Simendić

 

Mobile Application QR code

CIRED Serbia 
Mobile Application


prijava_radova_eng


SPONSORS of XII Conference

Golden Sponsors:
Copyright © 2021 CIRED Serbia. All Rights Reserved.