English (United Kingdom)

Izložbeni prostor

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs

Zlatibor 1998 PDF Štampa El. pošta
PRVO JUGOSLOVENSKO SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA, Zlatibor, oktobar 2008.


Prvo jugoslovensko savetovanje o elektrodistributivnim mrežama održano na Zlatiboru u oktobru 1998, imalo je za cilj da okupi i animira naučne radnike i stručnjake posvećene tehničkim pitanjima i problematici u oblasti distribucije električne energije.

Kroz izložene radove, diskusiju, razmenu znanja i iskustava, bogatu izložbu opreme i usluga, ispunjeni su ciljevi savetovanja a posebno obrađene sledeće teme:

 • PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA ENERGETSKE OPREME, ZAŠTITE I UPRAVLJAČKO-INFORMACIONIH SISTEMA
 • SMANJENJE GUBITAKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
 • OBEZBEĐENJE KVALITETA ISPORUČENE ELEKTRIČNE ENERGIJE
 • UVOĐENJE SISTEMA POSLOVANJA PO STANDARDIMA JUS ISO 9000
 • PRIPREME ZA TRŽIŠNO POSLOVANJE U AMBIJENTU KONKURENCIJE

Izabrani su najzapaženiji referati i to su:

 

 • STK 1: O efektima polaganja lineičnih uzemljivačanu istom rovu sa 20 kV polietilenskim kablovima, Vladimir Balkovoj, dipl. inž. JP Elektrovojvodina, Novi Sad;
 • STK 2: Eliminacija viših harmonika u elektroenergetskim mrežama primenom standardnih tipova filtera, mr Aleksandra Popovac-Damnjanović, ED Beograd i prof. dr Milan Ćalović, ETF Beograd;
 • STK 3: Nestacionarna stanja zagrevanja provodnika nadzemnih vodova u distributivnim mrežama, dr Dragan Tasić, Elektronski fakultet Niš, prof. dr Nikola Rajaković, ETF Beograd i Miodrag Stojanović, JP Elektronski fakultet Niš;
 • STK 4: Analiza koncepta tehničkog informacionog sistema na prototipu programskog paketa za podršku dispečerskom upravljanju, Zoran Miškov, Elektrovojvodina, Novi Sad;
 • STK 5: Predlog uslova za priključenje izvora male snage na mrežu elektrodistributivnih organizacija, Jovan Jović, JP Elektrovojvodina, Novi Sad i Svetozar Radovanović, JP Elektrovojvodina, Novi Sad;
 • STK 6: Optimalni vremenski plan razvoja distributivne mreže uz uvažavanje kriterijuma pouzdanosti, Aleksandar Janjić, ED Leskovac.

 

Savetovanju je prisustvovalo oko 800 učesnika, tehničkih stručnjaka i poslovnih ljudi iz Jugoslavije i inostranstva. Stručni rad Savetovanja odvijao se kroz rad šest stručnih komisija na kojima razmatrano 159 radova.Na Savetovanju su uručena priznanja za uspešan rad i stručni doprinos doajenima stručnog rada u elektrodistributivnoj delatnosti:

1. Vladimiru Balkovoju, dipl.inž - Novi Sad

2. Prof.dr Jovanu Nahmanu - ETF Beograd

3. Prof.dr Dragutin Stanojeviću - ETF BeogradZa vreme trajanja Savetovanja održan je i Okrugli sto sa temom UPRAVLJANJE TEHNIČKIM INFORMACIONIM SISTEMIMA U ELEKTRODISTRIBUCIJI.

Izložba opreme i tehničkih usluga domaćih i stranih firmi orijentisanih na elektrodistributivnu delatnost bila je veoma posećena uz učešce 35 izlagača.

Za sponzore, izlagače i druge zainteresovane obezbeđeno je vreme u BUSINESS CLUB-u za promociju proizvoda, usluga i predstavljanje firmi koje su usmerile svoju delatnost na tehnički aspekt distribucije električne energije.


Učesnicima Savetovanja je, osim stručnog ponuđen i bogat turistički program, a organizovana je i zajednička večera za sve učesnike.

 

Mobilna aplikacija QR kod

CIRED Srbija 
mobilna aplikacijaSPONSORI 12.savetovanja

Zlatni sponzori:
© 2021 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.